Anglų kalbos kursas: Landmarks

2. DESCRIBING OBJECTS

age - verčiama kaip: amžius
old - verčiama kaip: senas
long - verčiama kaip: ilgas
wide - verčiama kaip: platus
width - verčiama kaip: plotis
height - verčiama kaip: aukštis
tall - verčiama kaip: aukštas (apie žmogų)
high - verčiama kaip: aukštas
short - verčiama kaip: trumpas
depth - verčiama kaip: gylis
narrow - verčiama kaip: siauras
length - verčiama kaip: ilgis
deep - verčiama kaip: gilus
young - verčiama kaip: jaunas
shallow - verčiama kaip: seklus

DESCRIBING OBJECTS - objektų apibūdinimas

HEIGHT - aukštis
Lietuviai sako, kad pastatas yra '10 metrų aukščio' (naudojame daiktavardį 'aukštis'), o anglai sako, kad pastatas yra '10 metrų aukštas' (naudoja būdvardį) - the building is ten metres high
Kalbėdami apie žmogų, naudojame žodį tall - aukštas, pvz.: He is 182 centimetres tall

WIDTH - plotis
wide - platus
narrow - siauras
The street is six metres wide. - Gatvė šešių metrų pločio. 

LENGTH - ilgis
long - ilgas
short - trumpas
The street is two kilometres long. - Gatvė dviejų kilometrų ilgio. 

DEPTH - gylis
deep - gilus
shallow - seklus
The lake is seven metres deep. - Ežeras septynių metrų gylio.

AGE - amžius
old - senas 
young - jaunas
My brother is forty years old. - Mano brolis 40ies metų amžiaus.

Išmok naujus žodžius. 

- verčiama kaip: