Anglų kalbos kursas: Landmarks

5.1 Match the words

survive|quickly|be able|develop - verčiama kaip: išgyventi|greitai|galėti|vystyti
go back|face|compete|help - verčiama kaip: grįžti|susidurti su|varžytis|padėti
hard|catch|grow|decrease - verčiama kaip: sunkus|pagauti|augti|mažėti
once|anymore|protect|be able - verčiama kaip: kadaise|nebe|apsaugoti|galėti
identity|pollution|number|fishing - verčiama kaip: tapatybė|užterštumas|skaičius|žvejyba
heritage|identity|decision|industry - verčiama kaip: paveldas|tapatybė|sprendimas|pramonė

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
future|pollution|environment|once - verčiama kaip: ateitis|užterštumas|aplinka|kadaise
industry|culture|environment|decision - verčiama kaip: pramonė|kultūra|aplinka|sprendimas
develop|protect|survive|decrease - verčiama kaip: vystyti|apsaugoti|išgyventi|mažėti
part|time|life|future - verčiama kaip: dalis|laikas|gyvenimas|ateitis