Anglų kalbos kursas: Landmarks

4.3 Practice - choose the correct form

Prisimink, kada naudojame will ir kada be going to ir parink teisingą variantą.

- verčiama kaip:
I think I ... - verčiama kaip: will go home.|am going to go home.
Do you think she ... me? - verčiama kaip: will call|is going to
I think I ... sightseeing today. - verčiama kaip: will go|am going to go
We have decided (nusprendėme) we ... around Europe this summer. - verčiama kaip: are going to travel|will travel
Look at that boy! He ... fall. - verčiama kaip: is going to|will
She has a lot of experience, she ... a very good worker (darbuotoja). - verčiama kaip: is going to be|will be
The forecast (orų prognozė) says it... this weekend. - verčiama kaip: is going to rain|will rain