Anglų kalbos kursas: Landmarks

4.2 Practice - translate sentences

Išversk sakinius į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
Are you going to study English? - verčiama kaip: Ar planuoji studijuoti anglų kalbą?
I am not going to go to his party. - verčiama kaip: Neketinu eiti į jo vakarėlį.
Are you going to watch TV? - verčiama kaip: Ar ketinate žiūrėti televizorių?
I am going to read a book this evening. - verčiama kaip: Šį vakarą planuoju skaityti knygą.
Is it going to rain? - verčiama kaip: Ar ruošiasi lyti?
He is not going to travel to Greece with us. - verčiama kaip: Jis neketina su mumis keliauti į Graikiją.
She is going to visit us this weekend. - verčiama kaip: Ji ketina šį savaitgalį mus aplankyti
They are not going to sell their house. - verčiama kaip: Jie nesiruošia pardavinėti savo namo.
Am I going to buy this car? - verčiama kaip: Ar ketinu pirkti šią mašiną?
We are going to work together. - verčiama kaip: Ketiname dirbti kartu.