Anglų kalbos kursas: Landmarks

4. GOING TO

BE GOING TO - konstrukcija, reiškianti ketinimą

Ateičiai nusakyti anglai naudoja modalinį veiksmažodį will ir konstrukciją be going to. Apie will jau mokeisi, tad palyginkim jį su be going to.

PLANAI 
will reiškia plano nebuvimą, sprendimas kažką daryti priimamas pokalbio metu, pvz.: I will travel around Europe this summer. - O! Šią vasarą keliausiu po Europą (ką tik šovė į galvą mintis)
be going to reiškia ketinimą, planavimą, jau prieš pokalbį buvau apsisprendęs keliauti, pvz.: I am going to travel around Europe this summer. - Šią vasarą ketinu/planuoju keliauti po Europą (esu apsisprendęs, bet dar nieko nesuorganizavęs)

SPĖJIMAI
Will - spėjimas iš lempos, kai intuicija kužda, pvz.: I think it will be a very hot summer. - Man atrodo, kad vasara bus labai karšta.
Be going to - spėjimas, kuris remiasi kažkokiais akivaizdžiai matomais ženklais, turima informacija ar pan., pvz.: It is going to be a very hot summer. - Vasara bus karšta (skaičiau prognozę, žinau, ką kalbu). 

ASMENAVIMAS
Konstrukciją sudaro dvi dalys GO (PRESENT CONTINUOUS LAIKE) + BENDRATIS
I am going to travel - ketinu keliauti
You are going to travel - tu ketini keliauti
He/She/It is going to travel - jis, ji ketina keliauti
We/You/They are going to travel - mes, jūs, jie, jos ketina keliauti

KLAUSIMUOSE am/is/are iškelsime į priekį
Am I going to travel? - ar aš ketinu keliauti?
Are you/we/they going to travel? - ar tu, jūs, mes, jie, jos ketina keliauti?
Is he/she/it going to travel? - ar jis, ji ketina keliauti?

NEIGINIUOSE po am/is/are naudosime not.
I'm not going to travel - aš neketinu keliauti
You/We/They are not going to travel - tu, jūs, mes, jie, jos neketina keliauti
He/She/It is not going to travel - jis, ji neketina keliauti


- verčiama kaip: