Anglų kalbos kursas: Irregular verbs

3.1 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai formas.

- verčiama kaip:
dream - dreamed/dreamt - dreamed/dreamt - verčiama kaip: svajoti, sapnuoti
stand - stood - stood - verčiama kaip: stovėti
smell - smelled/smelt - smelled/smelt - verčiama kaip: kvepėti, uostyti, užuosti
tell - told - told - verčiama kaip: pasakoti
teach - taught - taught - verčiama kaip: mokyti
forgive - forgave - forgiven - verčiama kaip: atleisti
speak - spoke - spoken - verčiama kaip: kalbėti, šnekėti
swim - swam - swum - verčiama kaip: maudytis, plaukti
spend - spent - spent - verčiama kaip: leisti (laiką, pinigus)
show - showed - shown - verčiama kaip: rodyti
mean - meant - meant - verčiama kaip: manyti, reikšti
fight - fought - fought - verčiama kaip: kovoti, pyktis
send - sent - sent - verčiama kaip: siųsti
sing - sang - sung - verčiama kaip: dainuoti
keep - kept - kept - verčiama kaip: laikyti, saugoti
run - ran - run - verčiama kaip: bėgti
win - won - won - verčiama kaip: laimėti
sleep - slept - slept - verčiama kaip: miegoti
wear - wore - worn - verčiama kaip: nešioti (rūbus)
understand - understood - understood - verčiama kaip: suprasti
write - wrote - written - verčiama kaip: rašyti