Anglų kalbos kursas: Irregular verbs

1.1 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai formas.

- verčiama kaip:
build - built - built - verčiama kaip: statyti
say - said - said - verčiama kaip: sakyti
buy - bought - bought - verčiama kaip: pirkti
take - took - taken - verčiama kaip: imti
do - did - done - verčiama kaip: daryti, veikti
see - saw - seen - verčiama kaip: matyti
become - became - become - verčiama kaip: tapti
meet - met - met - verčiama kaip: susitikti
break - broke - broken - verčiama kaip: sulaužyti, sugadinti
be - was/were - been - verčiama kaip: būti
have - had - had - verčiama kaip: turėti
sit - sat - sat - verčiama kaip: sėdėti
sell - sold - sold - verčiama kaip: parduoti
give - gave - given - verčiama kaip: duoti
leave - left - left - verčiama kaip: palikti, išvykti į
think - thought - thought - verčiama kaip: galvoti, manyti
come - came - come - verčiama kaip: ateiti
go - went - gone - verčiama kaip: eiti, vykti
make - made - made - verčiama kaip: daryti, gaminti