Anglų kalbos kursas: Health

4.2 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
disease - verčiama kaip: liga
captivity - verčiama kaip: nelaisvė
afraid - verčiama kaip: baimintis
checkup - verčiama kaip: patikrinimas
therefore - verčiama kaip: štai kodėl
defend - verčiama kaip: apginti
mean - verčiama kaip: reikšti
last - verčiama kaip: užtekti, pakakti
case - verčiama kaip: atvejis
teeth - verčiama kaip: dantys
dentist - verčiama kaip: dantistas
longer - verčiama kaip: ilgiau
difference - verčiama kaip: skirtumas
clean - verčiama kaip: valyti
scared - verčiama kaip: išsigandęs
filling - verčiama kaip: plomba
chew - verčiama kaip: kramtyti
dental - verčiama kaip: dantų
tooth - verčiama kaip: dantis
patient - verčiama kaip: pacientas
toothache - verčiama kaip: dantų skausmas
impossible - verčiama kaip: neįmanoma