Anglų kalbos kursas: Health

4.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
dentist|dental|filling|checkup - verčiama kaip: dantistas|dantų|plomba|patikrinimas
impossible|therefore|longer|afraid - verčiama kaip: neįmanoma|štai kodėl|ilgiau|baimintis
captivity|longer|disease|scared - verčiama kaip: nelaisvė|ilgiau|liga|išsigandęs
disease|difference|defend|chew - verčiama kaip: liga|skirtumas|apginti|kramtyti
case|difference|checkup|captivity - verčiama kaip: atvejis|skirtumas|patikrinimas|nelaisvė
last|mean|clean|chew - verčiama kaip: užtekti, pakakti|reikšti|valyti|kramtyti
tooth|teeth|tootache|patient - verčiama kaip: dantis|dantys|dantų skausmas|pacientas
mean|therefore|clean|defend - verčiama kaip: reikšti|štai kodėl|valyti|apginti