Anglų kalbos kursas: Health

4. ANIMAL DENTISTS - new words

therefore - verčiama kaip: štai kodėl
chew - verčiama kaip: kramtyti
longer - verčiama kaip: ilgiau
toothache - verčiama kaip: dantų skausmas
clean - verčiama kaip: valyti
mean - verčiama kaip: reikšti
tooth - verčiama kaip: dantis
disease - verčiama kaip: liga
scared - verčiama kaip: išsigandęs
defend - verčiama kaip: apginti
afraid - verčiama kaip: baimintis
checkup - verčiama kaip: patikrinimas
patient - verčiama kaip: pacientas
case - verčiama kaip: atvejis
difference - verčiama kaip: skirtumas
dental - verčiama kaip: dantų
filling - verčiama kaip: plomba

Išmok naujus žodžius.

- verčiama kaip:
impossible - verčiama kaip: neįmanoma
captivity - verčiama kaip: nelaisvė
last - verčiama kaip: užtekti, pakakti
teeth - verčiama kaip: dantys
dentist - verčiama kaip: dantistas