Anglų kalbos kursas: Health

2. MODAL VERB 'SHOULD'

MODAL VERB SHOULD - modalinis veiksmažodis 'should'

Should, kaip ir can yra modalinis veiksmažodis. Tai reiškia, kad
1. Kitaip sudarome klausimus ir neiginius. Nereikia jokių pagalbinių žodelių, pvz.: Should I go? - Ar turėčiau eiti? Veiksmažodis should su visais įvardžiais asmenuojamas vienodai. Jokių papildomų galūnių nereikia.

I should /šud/ go - Aš turėčiau eiti
Should I go? - Ar aš turėčiau eiti?
I should not go = I shouldn't /šudnt/ go - Aš neturėčiau eiti

She should go - Ji turėtų eiti
Should she go? - Ar ji turėtų eiti?
She should not go = She shouldn't go - Ji neturėtų eiti

2. Po modalinių veiksmažodžių naudojama bendratis, bet nėra dalelytės to, pvz.: I should drive. - Turėčiau vairuoti. Palyginimui: I want to drive. - Noriu vairuoti. 

3. Jie neturi reikšmės, jie nusako kalbančiojo požiūrį į situaciją. Kada naudojame should?
- kai rekomenduojame, pvz.: You should try Lithuanian dishes. - Turėtum paragauti lietuviškų patiekalų. 
- kai duodamas patarimas, jame būna šiek tiek kritikos, mes matome, kad ką žmogus daro yra negerai, manom, kad jis turėtų elgtis kitaip, pvz.: You shouldn't eat if you have a stomach ache. - Neturėtum valgyti, jeigu tau skauda skrandį.


- verčiama kaip: