Anglų kalbos kursas: Health

4.4 Practice - translate sentences

Išversk sakinius į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
The difference is that people are usually scared of the doctor but in this case the doctor is sometimes afraid of the patient. - verčiama kaip: Skirtingai nuo daktaro bijančių žmonių, šiuo atveju pacientų kartais baiminasi daktaras.
Animals also have toothaches and then they need a dentist, too. - verčiama kaip: Ir gyvūnams skauda dantis ir tada jiems taip pat reikia dantisto.
Did you know that not only people need dentists? - verčiama kaip: Ar žinojai, kad ne tik žmonėms reikia dantistų?
If they have bad teeth, this can make it impossible to live a normal life. - verčiama kaip: Jeigu jų dantys blogi, jie nebegali normaliai gyventi.
Therefore, they don't clean their teeth naturally. - verčiama kaip: Štai kodėl, jie natūraliu būdu neišsivalo dantų.
Animals really need good teeth to build homes, catch fish and defend themselves. - verčiama kaip: Gyvūnams tikrai reikia gerų dantų statyti namams, žuviai gaudyti ir apsiginti.
Animals in captivity don't chew bones as often as they would in the wild. - verčiama kaip: Gyvūnai nelaisvėje ne taip dažnai kramto kaulus, kaip kramtytų laukinėje gamtoje.
They also live longer, which means that their teeth have to last longer. - verčiama kaip: Jie taip pat ilgiau gyvena, kas reiškia, kad jų dantys turės ilgiau tarnauti.
So, at zoos animals have regular dental checkups. - verčiama kaip: Taigi, zoologijos soduose gyvūnų dantys reguliariai tikrinami.
Animals in zoos have dental problems because of what they eat, or don't eat. - verčiama kaip: Zoologijos sodo gyvūnai turi dantų problemų dėl to, ką jie valgo arba ko nevalgo.
Animal dentists do checkups, fillings, and other dental work on any animal that needs that. - verčiama kaip: Gyvūnų dantistai tikrina, plombuoja dantis ir atlieka kitus darbus, kurių reikia gyvūnui.
So, they have dental diseases more often. - verčiama kaip: Taigi, jų dantys dažniau genda.