Anglų kalbos kursas: Food

5.4 Practice - translate sentences

Išversk šiuos sakinius apie tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
Usually, these parties are a big success. - verčiama kaip: Dažniausiai šios šventės sulaukia didžiulio pasisekimo.
There is a famous old legend about a monkey hero. - verčiama kaip: Yra garsi sena legenda apie beždžionę didvyrį.
This is why many people in Thailand today are really kind to monkeys. - verčiama kaip: Štai kodėl šiandien daug žmonių Tailande yra labai malonūs beždžionėms.
Some cities even have special parties for the monkeys. - verčiama kaip: Kai kurie miestai net organizuoja beždžionėms specialias šventes.
Most Thai people are Buddhist. - verčiama kaip: Dauguma tailandiečių yra budistai.
They also hope it will bring them good luck. - verčiama kaip: Jie taip pat viliasi, kad tai pritrauks jiems sėkmę.
And because of this he became a hero. - verčiama kaip: Ir dėl to jis tapo didvyriu.
And they make special cakes for them! - verčiama kaip: Ir jie specialiai joms pagamina tortus.
His name was Hanuman. - verčiama kaip: Jo vardas buvo Hanumanas.
They think that monkeys are very important animals. - verčiama kaip: Jie mano, kad beždžionės - labai svarbūs gyvūnai.
They also bring food for the monkeys to shrines. - verčiama kaip: Jie taip pat atneša beždžionėms maisto į šventyklas.
Many people think it's good karma to give these animals food. - verčiama kaip: Daug žmonių galvoja, kad jeigu duodi šiems gyvūnams maisto, tai gerai tavo karmai.
During festivals and celebrations people give food to them. - verčiama kaip: Festivalių ir švenčių metu žmonėms joms duoda maisto.
He saved god Rama's wife from the demon. - verčiama kaip: Jis nuo demono išgelbėjo dievo Ramos žmoną.