Anglų kalbos kursas: Food

5.2 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
bring - verčiama kaip: atnešti
special - verčiama kaip: atskiras, specialus
success - verčiama kaip: pasisekimas
celebration - verčiama kaip: šventė, minėjimas
hero - verčiama kaip: herojus, didvyris
most - verčiama kaip: dauguma, didžioji dalis
during - verčiama kaip: per, metu
cake - verčiama kaip: tortas, pyragas
kind - verčiama kaip: malonus
god - verčiama kaip: dievas
monkey - verčiama kaip: beždžionė
hope - verčiama kaip: tikėtis, viltis
Buddhist - verčiama kaip: budistas
demon - verčiama kaip: demonas, velnias
Thai - verčiama kaip: tailandietis
shrine - verčiama kaip: šventykla
animal - verčiama kaip: gyvūnas
save - verčiama kaip: išgelbėti
because of - verčiama kaip: dėl
Thailand - verčiama kaip: Tailandas
luck - verčiama kaip: sėkmė