Anglų kalbos kursas: Food

5.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
monkey|animal|cake|hero - verčiama kaip: beždžionė|gyvūnas|tortas, pyragas|herojus, didvyris
luck|success|celebration|shrine - verčiama kaip: sėkmė|pasisekimas|šventė, minėjimas|šventykla
luck|kind|celebration|because of - verčiama kaip: sėkmė|malonus|šventė, minėjimas|dėl
most|because of|during|kind - verčiama kaip: dauguma, didžioji dalis|dėl|per, metu|malonus
save|bring|hope|special - verčiama kaip: išgelbėti|atnešti|tikėtis, viltis|atskiras, specialus
god|demon|shrine|hope - verčiama kaip: dievas|demonas, velnias|šventykla|tikėtis, viltis
Thai|Buddhist|Thailand|hero - verčiama kaip: tailandietis|budistas|Tailandas|herojus, didvyris
most|animal|bring|success - verčiama kaip: didžioji dalis, dauguma|gyvūnas|atnešti|pasisekimas