Anglų kalbos kursas: Discoveries

3.1 Ending -ed

ENDING -ED - galūnė -ed

Sudarydami taisyklingų veiksmažodžių antrą formą dažniausiai pridedame galūnę -ed, pvz.: I finish - 'aš baigiu', I finished - 'aš baigiau'
Jeigu žodis baigiasi -e, pridėsime tik -d, pvz.: I live - 'aš gyvenu', I lived - 'aš gyvenau'
Jeigu žodis baigiasi -y, prieš kurią eina priebalsė, y-> i ir prisideda -ed, pvz.: I dry - 'aš džiovinu', I dried - 'aš džiovinau'

TARIMAS
Bandykite galūnę tarti kaip /d/, kartais savaime išsitarts /t/ ir tik po garsų /t/ ir /d/ įsiterps /i/ ir galūnė tarsis /id/, pvz.:
I live - I lived /livd/
I finish - I finished /finišt/
I need - I needed /ni:did/

- verčiama kaip: