Anglų kalbos kursas: Discoveries

3. PAST SIMPLE

PAST SIMPLE - būtasis paprastasis laikas

Past simple laiką galima vadinti istoriko laiku, jis naudojamas tada, kai kalbame apie praeities įvykius ir nurodome, kada tiksliai jie įvyko, pvz.: I went to work yesterday. - 'Vakar ėjau į darbą.'

Kaip šis laikas sudaromas? antros veiksmažodžio formos. Kaip ją sudaryti?
Anglų kalboje yra taisyklingi ir netaisyklingi veiksmažodžiai. Taisyklingų veiksmažodžių antra forma sudaroma pridedant galūnę -ed, pvz.: I start - 'aš pradedu', I started - 'aš pradėjau'
Netaisyklingų veiksmažodžių antrą formą reikia išmokti. Anglų kalboje yra 200 netaisyklingų veiksmažodžių, tačiau tik apie 60 yra tikrai dažnai naudojami. Jų formas mokėti būtina. Jas rasi paskutinėje programos temoje. 

TEIGIAMA FORMA
I started - aš pradėjau
You started - tu pradėjai
He started - jis pradėjo
She started - ji pradėjo
It started - jis, ji (ne žmogus) pradėjo

We started - mes pradėjome
You started - jūs pradėjote
They started - jie, jos pradėjo

KLAUSIMUOSE pridėsime pagalbinį žodelį did ir naudosime pirmą veiksmažodžio formą: 
Did I start? - Ar aš pradėjau?
Did you start? - Ar tu pradėjai?
Did he start? - Ar jis pradėjo?
Did she start? - Ar ji pradėjo?
Did it start? - Ar jis, ji (ne žmogus) pradėjo?

Did we start? - Ar mes pradėjome?
Did you start? - Ar jūs pradėjote?
Did they start? - Ar jie, jos pradėjo?

NEIGIAMOJE FORMOJE naudojame pagalbinį žodelį did ir neiginį not, did not = didn't,
I did not start = I didn't start - aš nepradėjau
You did not start = you didn't start - tu nepradėjai
He did not start = he didn't start - jis nepradėjo
She 
did not start = she didn't start - ji nepradėjo
It 
did not start = it didn't start - jis, ji (ne žmogus) nepradėjo

We did not start = we didn't start - mes nepradėjome
You 
did not start = you didn't start - jūs nepradėjote
They 
did not start = they didn't start - jie, jos nepradėjo 


- verčiama kaip: