Anglų kalbos kursas: Discoveries

2.3 Practice - translate sentences

Išversk sakinius į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
I was at home yesterday. - verčiama kaip: Vakar buvau namuose.
It wasn't Sunday yesterday. - verčiama kaip: Vakar nebuvo sekmadienis.
Was it late? - verčiama kaip: Ar buvo vėlu?
Was she at work? - verčiama kaip: Ar ji buvo darbe?
He wasn't happy. - verčiama kaip: Jis nebuvo laimingas.
It was an important discovery. - verčiama kaip: Tai buvo svarbus atradimas.
You were my colleague. - verčiama kaip: Tu buvai mano bendradarbis.
He wasn't my doctor. - verčiama kaip: Jis nebuvo mano daktaras.
Were they your friends? - verčiama kaip: Ar jie buvo tavo draugai?