Anglų kalbos kursas: Discoveries

2.2 Practice - choose the correct form

Parink teisingą variantą.

- verčiama kaip:
He ... a famous explorer. - verčiama kaip: was|were
... it cold yesterday? - verčiama kaip: Was|Were
They ... not at home yesterday. - verčiama kaip: were|was
I ... very happy yesterday. - verčiama kaip: was|were
Where ... you born? - verčiama kaip: were|was
We ... not late. - verčiama kaip: were|was