Anglų kalbos kursas: Discoveries

2.1 Forms

She was; Was she?; She wasn't - verčiama kaip: Ji buvo; Ar ji buvo?; Ji nebuvo
He was; Was he?; He wasn't - verčiama kaip: Jis buvo; Ar jis buvo?; Jis nebuvo
They were; Were they?; They weren't - verčiama kaip: Jie, jos buvo; Ar jie, jos buvo?; Jie, jos nebuvo
I was; Was I?; I wasn't - verčiama kaip: Aš buvau; Ar aš buvau?; Aš nebuvau
You were; Were you?; You weren't - verčiama kaip: Tu buvai / Jūs buvote; Ar tu buvai? / Ar jūs buvote?; Tu nebuvai / Jūs nebuvote
We were; Were we?; We weren't - verčiama kaip: Mes buvome; Ar mes buvome?; Mes nebuvome
It was; Was it?; It wasn't - verčiama kaip: Jis, ji (ne žmogus) buvo; Ar jis, ji buvo?; Jis, ji nebuvo

Pasiklausyk, kaip tariasi teigiama, neigiama ir klausiamoji formos.

- verčiama kaip: