Anglų kalbos kursas: Discoveries

2. PAST FORM OF 'TO BE'

PAST FORM OF 'TO BE' - veiksmažodžio 'būti' praeities forma

Veiksmažodžio 'to be' praeities forma yra was (vns.) ir were (dgs.)

TEIGIAMA FORMA
I was - aš buvau
You were - tu buvai
He was - jis buvo
She was - ji buvo
It was - jis, ji (ne žmogus) buvo

We were - mes buvome
You were - jūs buvote
They were - jie, jos buvo

KLAUSIMUOSE was/were keliasi į priekį:
Was I? - Ar aš buvau?
Were you? - Ar tu buvai?
Was he? - Ar jis buvo?
Was she? - Ar ji buvo?
Was it? - Ar jis, ji (ne žmogus) buvo?

Were we? - Ar mes buvome?
Were you? - Ar jūs buvote?
Were they? - Ar jie, jos buvo?

NEIGIAMOJE FORMOJE pridedame neiginį not, was not trumpinasi į wasn't, o were not trumpinasi į weren't.
I was not = I wasn't - aš nebuvau  
You were not = you weren't - tu nebuvai
He was not = he wasn't - jis nebuvo
She was not = she wasn't - ji nebuvo
It was not = it wasn't - jis, ji (ne žmogus) nebuvo

We were not = we weren't - mes nebuvome
You were not = you weren't - jūs nebuvote
They were not = they weren't - jie, jos nebuvo

- verčiama kaip: