Anglų kalbos kursas: Discoveries

1.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
explore|exploration|explorer - verčiama kaip: tyrinėti|tyrinėjimas|tyrinėtojas
event|past|history|change - verčiama kaip: įvykis|praeitis|istorija|pokytis
important|significant|discovery|exploration - verčiama kaip: svarbus|reikšmingas|atradimas|tyrinėjimas
significant|important|change|voyage - verčiama kaip: reikšmingas|svarbus|keisti, pokytis|kelionė jūra
voyage|explorer|history|discovery - verčiama kaip: kelionė jūra|tyrinėtojas|istorija|atradimas
discover|discovery|explore|exploration - verčiama kaip: atrasti|atradimas|tyrinėti|tyrinėjimas