Anglų kalbos kursas: Discoveries

3.3 Practice - translate sentences

Išversk sakinius į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
Did you know about this? - verčiama kaip: Ar tu apie tai žinojai?
Did you have breakfast this morning? - verčiama kaip: Ar tu šį rytą pusryčiavai?
I lived in Paris before. - verčiama kaip: Anksčiau gyvenau Paryžiuje.
She didn't do sport yesterday. - verčiama kaip: Vakar ji nesportavo.
Did he live in Vilnius? - verčiama kaip: Ar jis gyveno Vilniuje?
It rained yesterday. - verčiama kaip: Vakar lijo.
I didn't work yesterday. - verčiama kaip: Vakar aš nedirbau.
They didn't play yesterday. - verčiama kaip: Vakar jie nežaidė.
We wanted to buy a house last year. - verčiama kaip: Praėjusiais metais mes norėjome nusipirkti namą.