Anglų kalbos kursas: Discoveries

1. NEW WORDS - discoveries

change - verčiama kaip: keisti, pokytis
significant - verčiama kaip: reikšmingas
exploration - verčiama kaip: tyrinėjimas
explorer - verčiama kaip: tyrinėtojas
discovery - verčiama kaip: atradimas
history - verčiama kaip: istorija
event - verčiama kaip: įvykis
important - verčiama kaip: svarbus
voyage - verčiama kaip: kelionė jūra
past - verčiama kaip: praeitis

Išmok žodžius, kurių reikės šiame skyriuje.

- verčiama kaip:
discover - verčiama kaip: atrasti
explore - verčiama kaip: tyrinėti