Anglų kalbos kursas: Transport

2.1 Practice

Parink teisingą variantą.

- verčiama kaip:
get ... the tram - verčiama kaip: off|out of|by
get ... the ferry - verčiama kaip: off|out of|by
... bus - verčiama kaip: by|on|in
... a ship - verčiama kaip: on|in|by
... a car - verčiama kaip: in|on|by
... a train - verčiama kaip: on|in|by
get ... a plane - verčiama kaip: on|in|by
get ... the van - verčiama kaip: out of|off|by
get ... a car - verčiama kaip: in|on|by
get ... a taxi - verčiama kaip: in|on|by