Anglų kalbos kursas: Transport

4.4 Practice - translate sentences

Išversk sakinius apie tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
There aren't any hills and there are lots of cycle paths. - verčiama kaip: Čia nėra kalvų ir yra daug dviračių takų.
It is a good city for cycling. - verčiama kaip: Šis miestas tinkamas dviračiams.
Amsterdam isn't a good city for cars. - verčiama kaip: Amsterdamas nėra tinkamas miestas automobiliams.
The Dutch love bikes and use them every day. - verčiama kaip: Olandai labai mėgsta dviračius ir naudoja juos kasdien.
There are over 700,000 people and millions of tourists come here, too. - verčiama kaip: Čia gyvena virš 700000 žmonių ir taip pat atvyksta milijonai turistų.
It is a busy city. - verčiama kaip: Tai - judrus miestas.
So, come here and get on a bike! - verčiama kaip: Taigi, atvyk čia ir sėsk ant dviračio.
There are trams, trains, and ferries, too. - verčiama kaip: Čia yra tramvajų, traukinių, o taip pat keltų.
Luckily, there are other ways to get around. - verčiama kaip: Laimei, yra kitų būdų po jį keliauti.
The trams aren't expensive but they are usually really crowded. - verčiama kaip: Tramvajai nėra brangūs, bet jie dažniausiai sausakimši.
The best and cheap way to travel around this city is on a bike. - verčiama kaip: Geriausias ir pigus būdas keliauti po šį miestą - ant dviračio.
Amsterdam is the capital of the Netherlands. - verčiama kaip: Amsterdamas - Nyderlandų sostinė.
It's a great way to see this amazing city. - verčiama kaip: Tai puikus būdas pamatyti šį nuostabų miestą.
There are more than 500,000 bikes in Amsterdam. - verčiama kaip: Amsterdame yra daugiau nei 500000 dviračių.
So, how do they get around this busy city? - verčiama kaip: Taigi, kaip jie keliauja po šį judrų miestą?