Anglų kalbos kursas: The weather

2. 'IT IS' SENTENCES

'IT IS' SENTENCES - 'It is' sakiniai

Anglų kalbos sakinyje laikomasi griežtos žodžių tvarkos. Sakiniai prasideda nuo veiksnio (kas?), tada eina tarinys (ką veikia?), po jo papildinys (ką?), vietos aplinkybė (kur?) ir laiko aplinkybė (kada?). KAS + KĄ VEIKIA + KĄ + KUR + KADA
Laiko aplinkybę galima iškelti į sakinio pradžią, tačiau po jos būtinai turi eiti veiksnys (kas?).

Tačiau būna beasmenių sakinių, pvz.: 'Šalta.', 'Gražu.' Tokiu atveju anglai tiesiog prideda veiksnį IT, kuris nieko nereiškia, tik išlaiko griežtą sakinio struktūrą. Tokios sakinio pradžios reikia kalbant:
1. Apie orą, pvz.: It is cold. (Šalta)
2. Apie laiką, pvz.: It is three o'clock.
3. Įvardinant, TAI YRA KAŽKAS, pvz.: It is a house. (Tai yra namas.)
4. Pasakant savo nuomonę YRA KOKS/KAIP, pvz.: It is important. (Svarbu)., It is beautiful. (Gražu.)

Kalbant apie orą, naudojamas klausimas What is the weather like? (Koks oras?), šiame sakinyje like yra ne veiksmažodis 'mėgti', o prielinksnis like, kuris naudojamas apibūdinant ir lyginant. 

Anglų kalboje negalima praleisti veiksmažodžio 'būti' formos! Pvz.: It is cold. - Šalta. Lietuvių kalboje žodį 'yra' galima išmesti, o anglų kalboje - ne. 

- verčiama kaip: