Anglų kalbos kursas: The weather

5.1 Practice

Išversk šiuos paprastus sakinukus į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
She is sick. - verčiama kaip: Ji prastai jaučiasi.
Are you sick? - verčiama kaip: Ar tu prastai jautiesi?
He is not ill. - verčiama kaip: Jis neserga.
We are tired. - verčiama kaip: Mes pavargę.
Is he tired? - verčiama kaip: Ar jis pavargęs?
Is he late? - verčiama kaip: Ar jis vėluoja?
I am sorry, I am late. - verčiama kaip: Atsiprašau, kad vėluoju.
How many children are born in Vilnius every year? - verčiama kaip: Kiek vaikų kasmet gimsta Vilniuje?
Are you cold? - verčiama kaip: Ar tau šalta?
They are not late. - verčiama kaip: Jie nevėluoja.
I am not tired. - verčiama kaip: Aš nepavargusi.
We are not in a hurry. - verčiama kaip: Mes neskubame.
Are they in a hurry? - verčiama kaip: Ar jie skuba?