Anglų kalbos kursas: Sport

5. CHEESE ROLLING - new words

down - verčiama kaip: žemyn
slope - verčiama kaip: šlaitas
get - verčiama kaip: gauti
hill - verčiama kaip: kalva
push - verčiama kaip: pastumti
get hurt - verčiama kaip: susižeisti
well - verčiama kaip: na
competitor - verčiama kaip: varžovas, varžybų dalyvis
winner - verčiama kaip: laimėtojas
quickly - verčiama kaip: greitai
dangerous - verčiama kaip: pavojinga
happen - verčiama kaip: atsitikti, įvykti
bottom - verčiama kaip: apačia
after - verčiama kaip: iš paskos
roll - verčiama kaip: ridenti
wheel - verčiama kaip: ratas
top - verčiama kaip: viršūnė
steep - verčiama kaip: status

Išmok žodžius. 

- verčiama kaip:
gather - verčiama kaip: susirinkti
competition - verčiama kaip: varžybos
reach - verčiama kaip: pasiekti
participate - verčiama kaip: dalyvauti
first - verčiama kaip: visų pirma, pirmas
somebody - verčiama kaip: kažkas
however - verčiama kaip: tačiau
prize - verčiama kaip: prizas
famous - verčiama kaip: garsus, žinomas
during - verčiama kaip: per, metu