Anglų kalbos kursas: Sport

3. SUBJUNCTIVE MOOD

SUBJUNCTIVE MOOD - tariamoji nuosaka

Tariamoji nuosaka nusako, kas būtų, bet to nėra. Ją sudarome su žodeliu would /wud/, kuris atitinka mūsų galūnes: - čiau, -tum, -tų ir t.t., pvz.: I would do sport, but I don't have time. - Sportuočiau, bet neturiu laiko. 

Would yra modalinis veiksmažodis, kaip ir can, todėl galioja tos pačios formų sudarymo taisyklės.

TEIGIAMA FORMA visiems vienoda, neprisideda jokios papildomos galūnės. Po would naudosime bendratį, be dalelytės to
I would do - aš daryčiau
You would do - tu darytum 
He/she/it would do - jis, ji darytų
We would do - mes darytume
You would do - jūs darytume
They would do - jie, jos darytų

KLAUSIMUOSE would iškelsime į priekį. 
Would I do? - Ar aš daryčiau?
Would you do? - Ar tu darytum?
Would he/she/it do? - Ar jis, ji darytų?
Would we do? - Ar mes darytume?
Would you do? - Ar jūs darytumėte?
Would they do? - Ar jie, jos darytų?

NEIGIAMOJE FORMOJE po would pridedame not, arba trumpiname į wouldn't /wudnt/.
I wouldn't do - aš nedaryčiau 
You wouldn't do - tu nedarytum 
He/she/it 
wouldn't do - jis, ji nedarytų
We 
wouldn't do - mes nedarytumėme
You 
wouldn't do - jūs nedarytumėte
They 
wouldn't do - jie, jos nedarytų 

WOULD LIKE - norėčiau

Would like konstrukcija naudojama, kai kalbame apie savo norus. Lietuvių kalboje, su 'norėčiau' sudarome mandagumo frazes, tačiau anglų kalboje ji ne visais atvejais tinka. Pavyzdžiui, jeigu skambinate telefonu ir norite kalbėti su p. Braunu, negalite sakyti 'I would like to speak to Mr Brown.', nes šioje situacijoje jūs klausiate, ar tai įmanoma, o ne paskambinęs savo norus pateikiate. Todėl šioje situacijoje tinka tik frazė "Can I speak to Mr Brown?'

Po konstrukcijos would like naudojame pilną bendratį, t.y. veiksmažodį su dalelyte to, pvz.: I would like to do. Teigiama forma tokia pati visiems įvardžiams, klausimuose į priekį iškelsime would, o neigiamoje formoje po would pridėsime not
I would like to do - Norėčiau daryti
Would I like to do? - Ar norėčiau daryti?
I wouldn't like to do - Nenorėčiau daryti- verčiama kaip: