Anglų kalbos kursas: Sport

5.4 Practice - translate sentences

Išversk sakinius į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
What happens? - verčiama kaip: Kas vyksta?
But that doesn't stop the competitors. - verčiama kaip: Bet tai dalyvių nesustabdo.
However, it can be dangerous. - verčiama kaip: Tačiau, gali būti pavojinga.
The first person who reaches the bottom of the hill wins. - verčiama kaip: Pirmasis, pasiekęs kalvos apačią, laimi.
Then somebody pushes a large wheel of cheese down the hill. - verčiama kaip: Tada kažkas žemyn paleidžia didelį sūrio ratą.
First, the competitors gather at the top of a hill. - verčiama kaip: Pirmiausia, varžovai susirenka ant kalvos.
The competitors run quickly after it. - verčiama kaip: Varžovai greitai pasileidžia iš paskos.
The slope of this hill is very steep. - verčiama kaip: Šios kalvos šlaitas labai status.
Some people get hurt during the race. - verčiama kaip: Kai kurie žmonės susižeidžia per lenktynes.
The cheese rolls down very quickly. - verčiama kaip: Sūris greitai ridenasi žemyn.
Many people come to watch the race. - verčiama kaip: Daug žmonių ateina pažiūrėti varžybų.
The prize the winner gets is the wheel of cheese. - verčiama kaip: Prizas, kurį laimėtojas gauna, - sūrio ratas.
There is a famous cheese-rolling competition. - verčiama kaip: Vyksta garsios sūrio ridenimo varžybos.