Anglų kalbos kursas: Sport

5.2 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
however - verčiama kaip: tačiau
well - verčiama kaip: na
competition - verčiama kaip: varžybos
first - verčiama kaip: visų pirma, pirmas
participate - verčiama kaip: dalyvauti
get - verčiama kaip: gauti
quickly - verčiama kaip: greitai
slope - verčiama kaip: šlaitas
happen - verčiama kaip: atsitikti, įvykti
steep - verčiama kaip: status
bottom - verčiama kaip: apačia
competitor - verčiama kaip: varžovas
roll - verčiama kaip: ridenti
get hurt - verčiama kaip: susižeisti
during - verčiama kaip: per, metu
reach - verčiama kaip: pasiekti
gather - verčiama kaip: susirinkti
down - verčiama kaip: žemyn
top - verčiama kaip: viršūnė
winner - verčiama kaip: laimėtojas
after - verčiama kaip: iš paskos
prize - verčiama kaip: prizas
dangerous - verčiama kaip: pavojinga
wheel - verčiama kaip: ratas
somebody - verčiama kaip: kažkas
famous - verčiama kaip: garsus, žinomas
hill - verčiama kaip: kalva
push - verčiama kaip: pastumti