Anglų kalbos kursas: Sport

5.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais. 

- verčiama kaip:
down|however|during|after - verčiama kaip: žemyn|tačiau|metu|iš paskos
somebody|competition|prize|slope - verčiama kaip: kažkas|varžybos|prizas|šlaitas
get hurt|reach|get|participate - verčiama kaip: susižeisti|pasiekti|gauti|dalyvauti
top|hill|slope|wheel - verčiama kaip: viršūnė|kalva|šlaitas|ratas
well|after|down|however - verčiama kaip: na|iš paskos|žemyn|tačiau
roll|happen|gather|push - verčiama kaip: ridenti|atsitikti, įvykti|susirinkti|pastumti
wheel|bottom|winner|competitor - verčiama kaip: ratas|apačia|laimėtojas|varžovas
famous|steep|dangerous|quickly - verčiama kaip: garsus, žinomas|status|pavojinga|greitai