Anglų kalbos kursas: Places to visit

4.2 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
from around the world - verčiama kaip: iš viso pasaulio
multicultural - verčiama kaip: daugiakultūris
artist - verčiama kaip: menininkas, dailininkas
vibrant - verčiama kaip: energingas, kunkuliuojantis
Turkey - verčiama kaip: Turkija
event - verčiama kaip: renginys
designer - verčiama kaip: dizaineris
art - verčiama kaip: menas, dailė
musician - verčiama kaip: muzikantas
half - verčiama kaip: pusė
Europe - verčiama kaip: Europa
Turkish - verčiama kaip: turkiškas
lively - verčiama kaip: gyvybingas, smagus
community - verčiama kaip: bendruomenė
most - verčiama kaip: labiausiai, daugiausia
quiet - verčiama kaip: tylus, ramus
immigrant - verčiama kaip: imigrantas
nightclub - verčiama kaip: naktinis klubas
visitor - verčiama kaip: lankytojas
attract - verčiama kaip: pritraukti
international - verčiama kaip: tarptautinis