Anglų kalbos kursas: Places to visit

4.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
community|vibrant|lively|quiet - verčiama kaip: bendruomenė|energingas, kunkuliuojantis|smagus, gyvybingas|tylus, ramus
musician|artist|visitor|designer - verčiama kaip: muzikantas|menininkas, dailininkas|lankytojas|dizaineris
community|nightclub|event|attract - verčiama kaip: bendruomenė|naktinis klubas|renginys|pritraukti
multicultural|international|immigrant|from around the world - verčiama kaip: daugiakultūris|tarptautinis|imigrantas|iš viso pasaulio
Europe|Turkey|Turkish|international - verčiama kaip: Europa|Turkija|turkiškas, turkas|tarptautinis
quiet|quite|art|artist - verčiama kaip: tylus, ramus|ganėtinai|menas, dailė|menininkas, dailininkas
most|half|event|attract - verčiama kaip: labiausiai, daugiausia|pusė|renginys|pritraukti