Anglų kalbos kursas: Places to visit

4. BERLIN - new words

Išmok žodžius, kurių reikės klausantis teksto.

- verčiama kaip:
Europe - verčiama kaip: Europa
vibrant - verčiama kaip: energingas, kunkuliuojantis
attract - verčiama kaip: pritraukti
artist - verčiama kaip: menininkas, dailininkas
immigrant - verčiama kaip: imigrantas
from around the world - verčiama kaip: iš viso pasaulio
musician - verčiama kaip: muzikantas
half - verčiama kaip: pusė
multicultural - verčiama kaip: daugiakultūris
designer - verčiama kaip: dizaineris
lively - verčiama kaip: gyvybingas, smagus
nightclub - verčiama kaip: naktinis klubas
quiet - verčiama kaip: tylus, ramus
community - verčiama kaip: bendruomenė
most - verčiama kaip: labiausiai, daugiausia
visitor - verčiama kaip: lankytojas
Turkey - verčiama kaip: Turkija
event - verčiama kaip: renginys
art - verčiama kaip: menas, dailė
Turkish - verčiama kaip: turkiškas
international - verčiama kaip: tarptautinis