Anglų kalbos kursas: Places to visit

5.2 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai prielinksnius. 

- verčiama kaip:
to - verčiama kaip: į
next to - verčiama kaip: prie (ko)
in front of - verčiama kaip: priešais (ką)
between - verčiama kaip: tarp
at - verčiama kaip: buvimo vieta (taške)
behind - verčiama kaip: už
on - verčiama kaip: buvimo vieta (linijoje), ant
under - verčiama kaip: po
in - verčiama kaip: buvimo vieta (viduje, erdvėje)