Anglų kalbos kursas: Places to visit

4.4 Practice - translate sentences

Išversk šiuos sakinius apie Berlyną į anglų kalbą. 

- verčiama kaip:
They are from 185 different countries. - verčiama kaip: Jie yra iš 185 skirtingų šalių.
These events attract thousands of visitors from around the world every year. - verčiama kaip: Šie renginiai kasmet pritraukia tūkstančius lankytojų iš viso pasaulio.
This is a lively area. - verčiama kaip: Tai - gyvybinga vietovė.
Many of them live in communities. - verčiama kaip: Daugelis jų gyvena bendruomenėse.
There are bookshops, nightclubs and many Turkish restaurants. - verčiama kaip: Čia daug knygynų, naktinių klubų ir turkiškų restoranų.
Today there are about 3.5 million people. - verčiama kaip: Šiandien čia gyvena apie 3,5 milijono žmonių.
There are musicians, artists and designers who live and work in Prenzlauer Berg. - verčiama kaip: Prenzlauer Berge gyvena ir dirba daug muzikantų, dailininkų ir dizainerių.
But there are also quiet cafés in this area. - verčiama kaip: Bet šioje vietovėje yra ir ramių kavinių.
It is multicultural, too. - verčiama kaip: Jis taip pat daugiakultūris.
Berlin is one of the most vibrant cities. - verčiama kaip: Berlynas - vienas gyvybingiausių miestų.
There are two international art events. - verčiama kaip: Čia vyksta du tarptautiniai meno renginiai.
Art Mile is now the city's art centre. - verčiama kaip: Art Mile dabar yra miesto meno centras.
People drink tea, read books and relax there. - verčiama kaip: Ten žmonės geria arbatą, skaito knygas ir atsipalaiduoja.
In the area of Kreuzberg there are many people from Turkey. - verčiama kaip: Kreuzbergo vietovėje gyvena daug žmonių iš Turkijos.
Half a million of these are immigrants. - verčiama kaip: Pusė milijono jų - imigrantai.