Anglų kalbos kursas: Hobbies

4.1 Practice

Išversk šiuos paprastus sakinukus į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
Carl is good at taking photos. - verčiama kaip: Karlas puikiai fotografuoja.
Sarah is good at cooking. - verčiama kaip: Sara gerai gamina.
Valerie is good at playing the piano. - verčiama kaip: Valerija puikiai groja pianinu.
Kate is good at painting. - verčiama kaip: Keitė gerai tapo.
Nigel is bad at driving. - verčiama kaip: Naidželas prastai vairuoja.
Jane is good at dancing. - verčiama kaip: Džeinė puikiai šoka.
Tom is bad at dancing. - verčiama kaip: Tomas nemoka šokti.
Tim is good at learning languages. - verčiama kaip: Timui puikiai sekasi mokytis kalbų.