Anglų kalbos kursas: Hobbies

4. GOOD/BAD AT + ing

GOOD/BAD AT + ing

Jeigu angliškai nori pasakyti, kad gerai kažką moki daryti, naudok konstrukciją good at + reikiamo veiksmažodžio -ing forma, pvz.: I am good at cooking. (aš gerai gaminu)

Jeigu nori pasakyti, kad nemoki kažko daryti gerai, naudok konstrukciją bad at + reikiamo veiksmažodžio -ing forma, pvz.: I am bad at driving. (aš prastai vairuoju).

- verčiama kaip: