Anglų kalbos kursas: Hobbies

2.1 Practice

Parink teisingą variantą. 

- verčiama kaip:
I ... very often. - verčiama kaip: travel|travelling|travels
I don't mind ... relatives. - verčiama kaip: visiting|visit|visits
I ... relatives at the weekend. - verčiama kaip: visit|visiting|visits
She ... a bike every evening. - verčiama kaip: rides|riding|ride
I never ... board games. - verčiama kaip: play|plays|playing
I dislike ... board games. - verčiama kaip: playing|play|plays
She likes ... a bike. - verčiama kaip: riding|ride|rides
They love ... TV. - verčiama kaip: watching|watch|watches
I love ... - verčiama kaip: travelling|travel|travels
They ... TV every day. - verčiama kaip: watch|watches|watching