Anglų kalbos kursas: Hobbies

2. LIKE + ing

LIKE + ing 

Po veiksmažodžių, reiškiančių (ne)mėgimą, einantis kitas veiksmažodis įgauna galūnę -ing. Pvz.: dance - šokti, I like dancing. - Aš mėgstu šokti. Iš tiesų, veiksmažodis su galūne -ing tampa daiktavardžiu, anglai sako, 'aš mėgstu šokimą'. 

Veiksmažodžiai, reiškiantys (ne)mėgimą:
like /laik/ - mėgti, patikti I like riding a bike.
dislike /dis'laik/ - nemėgti, nepatikti I dislike going to the theatre. 
love /lav/ - labai mėgti, mylėti I love fishing.
hate /heit/ - labai nemėgti, nekęsti I hate cooking.
don't mind /dount maind/ - nei mėgti, nei nemėgti I don't mind dancing.

- verčiama kaip: