Anglų kalbos kursas: Hobbies

6.4 Practice - translate sentences

Išversk šiuos paprastus sakinukus apie tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
Beds often have big wheels, which are usually painted in different colours. - verčiama kaip: Lovos dažnai turi didelius ratus, kurie dažniausiai nudažyti skirtingomis spalvomis.
But the teams can decorate their beds as they like. - verčiama kaip: Bet komandos gali puošti savo lovas kaip nori.
In this competition people push beds along the street. - verčiama kaip: Šiose varžybose žmonės gatve stumia lovas.
The beds can only have four wheels. - verčiama kaip: Lovos gali turėti tik keturis ratus.
Many spectators come to watch their favourite teams. - verčiama kaip: Daug žiūrovų ateina pažiūrėti savo mėgiamiausių komandų.
Bed racing is very popular in some areas of the USA. - verčiama kaip: Lovų lenktynės labai populiarios kai kuriose JAV vietovėse.
Before the race the teams practice a lot. - verčiama kaip: Prieš rungtynes komandos daug treniruojasi.
The beds can't have an engine. - verčiama kaip: Lovos negali turėti variklio.
People also wear strange clothes. - verčiama kaip: Žmonės taip pat dėvi keistus drabužius.
The street usually goes through the middle of the city. - verčiama kaip: Gatvė dažniausiai eina per miesto vidurį.
They give money which goes to charity. - verčiama kaip: Jie duoda pinigų, kurie eina labdarai.
Others have flowers. - verčiama kaip: Kitos turi gėles.
Some beds look like crazy boats. - verčiama kaip: Kai kurios lovos atrodo, kaip beprotiški laivai.
The beds can only be of one size. - verčiama kaip: Lovos gali būti tik vieno dydžio.
All people have fun. - verčiama kaip: Visi žmonės linksminasi.
The teams need to push their beds faster than the others. - verčiama kaip: Komandos turi stumti savo lovas greičiau nei kiti.
However, the competition has strict rules. - verčiama kaip: Tačiau, varžybos turi griežtas taisykles.