Anglų kalbos kursas: Hobbies

6.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
wheel|rule|size|engine - verčiama kaip: ratas|taisyklė|dydis|variklis
area|competition|street|team - verčiama kaip: vietovė|varžybos|gatvė|komanda
strict|however|strange|crazy - verčiama kaip: griežtas|tačiau|keistas|beprotiškas
have fun|look like|the USA|faster - verčiama kaip: linksmintis|atrodyti kaip|JAV|greičiau
along|others|which|before - verčiama kaip: išilgai|kiti|kuris|prieš
favourite|different|decorate|painted - verčiama kaip: mėgiamausias|skirtingas|puošti|nudažytas
push|practice|sit|wear - verčiama kaip: stumti|treniruotis|sėdėti|dėvėti
racing|race|colour|middle - verčiama kaip: lenktyniavimas|lenktynės|spalva|vidurys
give|clothes|push|however - verčiama kaip: duoti|drabužiai|stumti|tačiau
charity|money|spectator|team - verčiama kaip: labdara|pinigai|žiūrovas|komanda
boat|size|engine|flower - verčiama kaip: laivas|dydis|variklis|gėlė
through|before|only|as - verčiama kaip: per|prieš|tik|kaip
others|all|look like|through - verčiama kaip: kiti|visi|atrodyti kaip|per