Anglų kalbos kursas: Hobbies

6. BED RACING - new words

Išmok naujus žodžius ir paskaityk tekstą. 

- verčiama kaip:
race - verčiama kaip: lenktynės
rule - verčiama kaip: taisyklė
flower - verčiama kaip: gėlė
different - verčiama kaip: skirtingas
have fun - verčiama kaip: linksmintis
favourite - verčiama kaip: mėgiamausias
along - verčiama kaip: išilgai
as - verčiama kaip: kaip
money - verčiama kaip: pinigai
wheel - verčiama kaip: ratas
area - verčiama kaip: vietovė
push - verčiama kaip: stumti
sit - verčiama kaip: sėdėti
however - verčiama kaip: tačiau
racing - verčiama kaip: lenktyniavimas
look like - verčiama kaip: atrodyti kaip
all - verčiama kaip: visi
colour - verčiama kaip: spalva
clothes - verčiama kaip: drabužiai
crazy - verčiama kaip: beprotiškas
street - verčiama kaip: gatvė
competition - verčiama kaip: varžybos
decorate - verčiama kaip: puošti
only - verčiama kaip: tik
wear - verčiama kaip: dėvėti
size - verčiama kaip: dydis
faster - verčiama kaip: greičiau
before - verčiama kaip: prieš
give - verčiama kaip: duoti
the USA - verčiama kaip: JAV
others - verčiama kaip: kiti
spectator - verčiama kaip: žiūrovas
engine - verčiama kaip: variklis
strict - verčiama kaip: griežtas
team - verčiama kaip: komanda
painted - verčiama kaip: nudažytas
charity - verčiama kaip: labdara
middle - verčiama kaip: vidurys
through - verčiama kaip: per
boat - verčiama kaip: laivas
practice - verčiama kaip: treniruotis
which - verčiama kaip: kuris
strange - verčiama kaip: keistas