Anglų kalbos kursas: Hobbies

5.1 Practice

Išversk šiuos paprastus sakinukus į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
Can I see my friends? - verčiama kaip: Ar galiu susitikti su draugais?
Can he drive? - verčiama kaip: Ar jis moka vairuoti?
I can ride a bike. - verčiama kaip: Moku važiuoti dviračiu.
Can they dance? - verčiama kaip: Ar jie moka šokti?
I can't get up in the morning. - verčiama kaip: Negaliu rytais atsikelti.
You can't watch TV. - verčiama kaip: Negali žiūrėti televizoriaus.
Can you play the piano? - verčiama kaip: Gal gali pagroti pianinu?
She can cook. - verčiama kaip: Ji moka gaminti maistą.
He can't cook at all. - verčiama kaip: Jis visiškai nemoka gaminti maisto.
I can't play the guitar. - verčiama kaip: Aš nemoku groti gitara.
He can play the guitar. - verčiama kaip: Jis moka groti gitara.
Can you play the piano? - verčiama kaip: Ar tu moki groti pianinu?
She can't go shopping after work. - verčiama kaip: Ji negali po darbo eiti apsipirkti.