Anglų kalbos kursas: Hobbies

5. MODAL VERB 'CAN'

MODAL VERB 'CAN' - modalinis veiksmažodis CAN

Anglų kalboje yra paprasti veiksmažodžiai ir modaliniai veiksmažodžiai (pastarųjų yra 9). CAN yra modalinis veiksmažodis. Kuo skiriasi modaliniai veiksmažodžiai nuo paprastų veiksmažodžių? 
1. Kitaip sudarome klausimus ir neiginius. Nereikia jokių pagalbinių žodelių, pvz.: Can I go? - Ar galiu eiti? Veiksmažodis CAN su visais įvardžiais asmenuojamas vienodai. Jokių papildomų galūnių nereikia.

I can /ken/ go - Aš galiu eiti
Can I go? - Ar aš galiu eiti?
I cannot go = I can't /ka:nt/ go - Aš negaliu eiti

She can go - Ji gali eiti
Can she go? - Ar ji gali eiti?
She cannot go = She can't go - Ji negali eiti

2. Po modalinių veiksmažodžių naudojama bendratis, bet nėra dalelytės to, pvz.: I can drive. - Moku vairuoti. Palyginimui: I want to drive. - Noriu vairuoti. 

3. Jie neturi reikšmės, jie nusako kalbančiojo požiūrį į situaciją. Kada naudojame CAN?
- kai kalbame apie gebėjimą kažką daryti, tada verčiame 'moku', pvz.: I can speak English. - Moku kalbėti angliškai. 
- kai kažkas yra įmanoma, atitinka lietuvišką 'galiu', pvz.: I can cook tonight. - Galiu šį vakarą gaminti.
- kai duodamas leidimas, ar jo prašoma, pvz.: Can I pay by credit card? - Ar galiu mokėti kortele?
- mandagiuose prašymuose, pvz.: Can you help me? - Ar gali man padėti? 

- verčiama kaip: