Anglų kalbos kursas: Food

4.1 Practice

Išversk sakinius į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
There are many cars outside. - verčiama kaip: Lauke daug mašinų.
There aren't many people in the office. - verčiama kaip: Ofise nėra daug žmonių.
There is much coffee. - verčiama kaip: Yra daug kavos.
Are there many cups on the table? - verčiama kaip: Ar ant stalo daug puodelių?
There aren't many berries. - verčiama kaip: Nėra daug uogų.
Is there much food? - verčiama kaip: Ar yra daug maisto?
There aren't many rooms in my house. - verčiama kaip: Mano name nėra daug kambarių.
There are a lot of vegetables. - verčiama kaip: Yra daug daržovių.
Is there much work? - verčiama kaip: Ar yra daug darbo?
There aren't many parks in my city. - verčiama kaip: Mano mieste nėra daug parkų.
A lot of artists live here. - verčiama kaip: Čia gyvena daug menininkų.
Do you need much money? - verčiama kaip: Ar tau reikia daug pinigų?