Anglų kalbos kursas: Food

4. A LOT OF, MUCH & MANY

A LOT OF, MUCH & MANY - žodeliai dideliam kiekiui nusakyti

A LOT OF reiškia 'daug', jis naudojamas ir su suskaičiuojamais, ir su nesuskaičiuojamais daiktavardžiais. A LOT OF labiau naudojamas teigiamuose sakiniuose, pvz.: I have a lot of food. - Turiu daug maisto.; I eat a lot of vegetables. - Valgau daug daržovių.

MANY ir MUCH labiau naudojami klausimuose ir neiginiuose. MANY naudojamas su suskaičiuojamais, o MUCH - su nesuskaičiuojamais daiktavardžiais., pzv.: How many apples have we got? - Kiek turime obuolių?; How much food have you got? - Kiek turi maisto?; I don't have many friends. - Neturiu daug draugų.; I don't have much money. - Neturiu daug pinigų.

- verčiama kaip: