Anglų kalbos kursas: A day in a life

4. PREPOSITIONS OF TIME

PREPOSITIONS OF TIME - laiko prielinksniai

Pagrindiniai laiko prielinksniai: AT, ON, IN
1. AT naudojamas nusakant laikrodžio rodomą laiką, pvz.: at 14.25, at midday/midnight (rodo laikrodis) 
2. ON naudojamas su dienomis, pvz.: on Sunday, on July 12th, on birthday (gimimo diena), on holiday (per atostogas, nes žodyje yra DAY, on Christmas day (pirmąją Kalėdų dieną)
3. IN visais kitais atvejais, pvz.: in the morning/evening, in summer (vasarą), in July (liepą), in 1991.

IŠIMTYS:
at night (naktį)
at weekend (savaitgalį)
at Christmas (visą kalėdinį periodą, ne vieną dieną)

Jeigu frazėje yra žodžiai yesterday (vakar), tomorrow (rytoj), next (sekantį), last (praėjusį), this (šį), every (kiekvieną), nenaudojamas joks prielinksnis,pvz.:
in summer, bet every summer, this summer
in the morning, bet next morning, tomorrow morning
in July, bet last July


- verčiama kaip:

Parink teisingą prielinksnį.

- verčiama kaip:
at|on|in|- - verčiama kaip: midday|Friday|spring|last autumn
at|on|in|- - verčiama kaip: Christmas|Monday morning|2016|every winter
at|on|in|- - verčiama kaip: night|January 1st|the afternoon|yesterday